SES Informas (bulteno de la Svisa Esperanto Societo)

http://www.svisa-esperanto-socie...


SES Informas aperas kvar-foje jare. Gxisdate, la plej novaj numeroj ankoraux mankas, sed la jam publikitaj dossieroj enhavas interesajn informojn pri la Svisa Esperanto-movado.