Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV)

http://vortaro.net


Vi devas registri por uzi la retan eldonon de la PIV. Vi ankaŭ povas elŝuti ĝin kiel PDF-a dosiero ĉi tie.