Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE)

http://www.libe.slikom.info


La celo de la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) estas la unuiĝo de blindaj esperantistoj el diversaj landoj por apliki la internacian lingvon.