Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)
http://keli.chez.com

La Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) estas la asocio de prostantantaj esperantistoj.