Koresponda Servo Universala

http://esperanto-plus.ru/korespo...


Skribu anoncon, se vi volas korespondi kun aliaj homoj per retpoŝto.