Kategorio: Fakaj Esperanto-asocioj

Sekva paĝo >> 
 
Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE)

http://www.aaie.us


AAIE ligas Esperanto-instruistojn en Kanado kaj Usono. Ili ankaŭ eldonas la revuon Bulteno.

 
 
Asocio de Esperantistoj Handikapuloj (AEH)

http://mujweb.cz/aeh-ikeh


La asocio estis fondita en la jaro 1990 kaj nun havas pli ol 200 membrojn. La monata gazeto Informilo estas rete legebla (ĝis la jaro 2013).

 
 
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)

http://agei.esperanto-urbo.de


La Asocio de Germanaj Esperanto-instruistoj (AGEI) estas faka asocio de Germana Esperanto-Asocio (GEA). Ili volas subteni kaj disvastigi Esperanto-instruadon.

 
 
Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

http://www.westermayer.de/manfre...


Fondita dum 1984, la Asocio de Verduloj esperantistaj (AVE) kunlaboras kun tutmondaj verdaj politikaj partioj.

 
 
Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO)
http://ateisto.org

La Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) volas esti la voĉo de ateistoj (memkompreneble!), liberpensuloj, humanistoj, ktp.

 
 
Biciklista Esperanto Movado Internacia (BEMI)

http://bemi.free.fr/eo.htm


Precipe interesa estas la Multlingva Biciklo-vortaro.

 
 
E-Lingvo

http://www.elingvo.eu/eo/pago


La celo de la societo estas “Eŭropo sen lingvaj barieroj.”

 
 
Esperanto-Universala Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio (EUROKKA)

http://artista.ikso.net/eurokka


Temas pri faka asocio de Esperanto-muziko. La lasta ĝisdatigo de la retejo okazis en 2010.

 
 
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

http://ifef.free.fr/spip


“La reloj kunligas landojn, Esporanto la popolojn”. Tiu estas la devizo de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF).

 
 
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)

http://www.ikue.org


La Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) volas, pere de Esperanto, kontribui al kompreniĝo kaj paco.
Sekva paĝo >>