Kategorio: Fakaj Esperanto-asocioj

Sekva paĝo >>


aaie
 
 
Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE)

http://www.aaie.us


AAIE ligas Esperanto-instruistojn en Kanado kaj Usono. Ili ankaŭ eldonas la revuon Bulteno.
aeh
 
 
Asocio de Esperantistoj Handikapuloj (AEH)

http://mujweb.cz/aeh-ikeh


La asocio estis fondita en la jaro 1990 kaj nun havas pli ol 200 membrojn. La monata gazeto Informilo estas rete legebla (ĝis la jaro 2013).
agei
 
 
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)

http://agei.esperanto-urbo.de


La Asocio de Germanaj Esperanto-instruistoj (AGEI) estas faka asocio de Germana Esperanto-Asocio (GEA). Ili volas subteni kaj disvastigi Esperanto-instruadon.
ave
 
 
Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

http://www.westermayer.de/manfre...


Fondita dum 1984, la Asocio de Verduloj esperantistaj (AVE) kunlaboras kun tutmondaj verdaj politikaj partioj.
ateo
 
 
Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO)
http://ateisto.org

La Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) volas esti la voĉo de ateistoj (memkompreneble!), liberpensuloj, humanistoj, ktp.
bemi
 
 
Biciklista Esperanto Movado Internacia (BEMI)

http://bemi.free.fr/eo.htm


Precipe interesa estas la Multlingva Biciklo-vortaro.
e-lingvo
 
 
E-Lingvo

http://www.elingvo.eu/eo/pago


La celo de la societo estas “Eŭropo sen lingvaj barieroj.”
eurokka
 
 
Esperanto-Universala Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio (EUROKKA)

http://artista.ikso.net/eurokka


Temas pri faka asocio de Esperanto-muziko. La lasta ĝisdatigo de la retejo okazis en 2010.
ifef
 
 
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

http://ifef.free.fr/spip


“La reloj kunligas landojn, Esporanto la popolojn”. Tiu estas la devizo de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF).
ikue
 
 
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)

http://www.ikue.org


La Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) volas, pere de Esperanto, kontribui al kompreniĝo kaj paco.
Sekva paĝo >>