Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)

http://ikel.stel.net


La Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL) volas subteni etnajn minoritatojn.