Esperanto por UN

https://sites.google.com/site/es...


La asocio volas informi UN-familion pri Esperanto kaj Esperanto-movadon pri UN.