Azia Klubaro de Esperanto
http://www.esperantoazia.net