Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

http://www.westermayer.de/manfre...


Fondita dum 1984, la Asocio de Verduloj esperantistaj (AVE) kunlaboras kun tutmondaj verdaj politikaj partioj.